LÀM SAO ĐỂ TĂNG TỈ LỆ CHỐT ĐƠN TỪ CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK?

LÀM SAO ĐỂ TĂNG TỈ LỆ CHỐT ĐƠN TỪ CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK? Hiện nay chi phí để chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng rất cao nhưng tỉ lệ chốt đơn lại thấp do chưa biết cách tối ưu tệp khách hàng tiềm năng. … Continue reading LÀM SAO ĐỂ TĂNG TỈ LỆ CHỐT ĐƠN TỪ CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK?