test-san-pham-moi

Test concept sản phẩm là một công việc quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trước khi ra mắt sản phẩm mới. Đồng thời cũng giúp kiểm tra sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp về định vị, xu hướng mua của khách …

Quy trình triển khai sản phẩm mới trong KDOL Khám phá »