Sales

Các doanh nghiệp vận hình theo mô hình quảng cáo chuyển đổi ra số điện thoại, telesale tư vấn chốt đơn – sợ nhất là những ngày facebook “đỏng đảnh”, ads “chết” hàng loạt hoặc cắn tiền như ăn vã mà chẳng thấy số về. …

Telesale “đói số” CEO phải làm sao ? Khám phá »

Scroll to Top