CTA là gì? Các loại nút call to action chuyển đổi trên website

Nút CTA đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi chuyển đổi của người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử. Nếu làm việc liên quan đến marketing chắc chắn bạn đã nghe đâu đó khái niệm CTA. Nhưng CTA …

CTA là gì? Các loại nút Call-To-Action chuyển đổi trên Website Khám phá »