Cách triển khai A/B testing hiệu quả

A/B Testing là gì? Triển khai A/B testing như thế nào? Khi xây dựng landing page, viết email content marketing hay thiết kế nút CTA, mục tiêu quan trọng nhất là có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất từ người dùng. Tuy nhiên, chúng ta …

Cách triển khai A/B Testing hiệu quả Khám phá »