Quy trình bán hàng trên facebook

Bán hàng có 2 dạng chủ động và thụ động: – Thụ động: trực website, trực hotline, trực fanpage, trực trang cá nhân của sếp, …. nói chung, mình không phải làm gì cả, khách hàng tự đến và kết nối với mình, mình chỉ …

Quy trình bán hàng chủ động trên facebook cá nhân Khám phá »