Chatbot- tối ưu kinh doanh

Việc ứng dụng chatbot trong kinh doanh giúp thu phễu khách hàng tốt hơn, đồng thời cũng giúp cho bạn tiếp kiệm thời gian trong việc chăm sóc khách hàng và không cần nhiều nhân viên để quản lý. Chatbot là gì? -Chatbot là một …

Chatbot- Ứng dụng tối ưu kinh doanh đa kênh hiệu quả Khám phá »