Kiến thức kinh doanh Online

Bussiness Process

Xây dựng hệ thống kinh doanh là một trong những yếu tố giúp bạn thành công khi khởi nghiệp. Hãy thử tượng tưởng khi lập trình một hệ thống kinh doanh, tất cả mọi thứ sẽ vận hành thật chỉn chu và bài bản, việc …

Quy trình vận hành doanh nghiệp Kinh doanh Online Khám phá »

Sa.le nói: “Số không chất lượng, trùng nhiều” Ads đáp: “Sal.e không nhiệt tình; tương tác sót số” Sa.le vặc lại: “Số chia không đều, Số tốt toàn dồn về 1 sa.le…” Có quá nhiều vấn đề giữa team ADS và team S.a.l.e, và nếu …

Dùng báo cáo này giúp ADS và Sale Gần nhau hơn Khám phá »

Scroll to Top