Dùng báo cáo này giúp ADS và Sale Gần nhau hơn

Sa.le nói: “Số không chất lượng, trùng nhiều”
Ads đáp: “Sal.e không nhiệt tình; tương tác sót số”
Sa.le vặc lại: “Số chia không đều, Số tốt toàn dồn về 1 sa.le…”

Có quá nhiều vấn đề giữa team ADS và team S.a.l.e, và nếu không có những báo cáo minh bạch- cụ thể thì mãi không giải quyết được. Dưới đây là 2 dạng báo cáo Admin và Team lead có thể tham khảo, để giúp xóa nhòa khoảng cách giữa 2 bộ phận này:
1. Báo cáo Trạng thái Contact cho ADS
– Hiển thị tình trạng cụ thể các contact mỗi ADS mang về
– Xác định chính xác Có bao nhiêu số còn tồn trong các tác nghiệp
– Xác định chính xác Có bao nhiêu số bị trùng; khách không nhu cầu Qua đó, giúp hỗ trợ ADS: – Tương tác thêm với Sale ( nếu còn nhiều số chưa được gọi ) – Tối ưu nội dung/ tệp quảng cáo ( nếu trùng nhiều; không nhu cầu nhiều )

2 Báo cáo hiệu quả chốt đơn cho ADS
– Hiển thị tình trạng phân bổ contact của từng ADS cho từng Sale
– Hiển thị chính xác tỉ lệ chốt của từng sale với các contact được chia Qua đó, giúp hỗ trợ Team Lead/ Admin: – Xác định Sale nào làm làm việc hiệu quả cùng với Marketing nào – Sale nào đang khai thác số được chia phù hợp.
– Đôi khỉ chỉ là để giải thích cho sale đỡ tâm lý: số được chia đều, có bạn chốt tốt, có bạn chốt kém… Do đó, nếu muốn tăng doanh thu thì hãy tích cực cày số và tương tác thêm với khách hàng.

 

bao-cao-ti-le-chot-sale
Anh chị đang sử dụng Pushsale có thể truy cập vào 2.8.2 để trải nghiệm ngay hôm nay.

 

Scroll to Top