test-san-pham-moi

Test concept sản phẩm là một công việc quan trọng giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trước khi ra mắt sản phẩm mới. Đồng thời cũng giúp kiểm tra sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp về định vị, xu hướng mua của khách …

Quy trình triển khai sản phẩm mới trong KDOL Khám phá »

Bussiness Process

Xây dựng hệ thống kinh doanh là một trong những yếu tố giúp bạn thành công khi khởi nghiệp. Hãy thử tượng tưởng khi lập trình một hệ thống kinh doanh, tất cả mọi thứ sẽ vận hành thật chỉn chu và bài bản, việc …

Quy trình vận hành doanh nghiệp Kinh doanh Online Khám phá »

Sa.le nói: “Số không chất lượng, trùng nhiều” Ads đáp: “Sal.e không nhiệt tình; tương tác sót số” Sa.le vặc lại: “Số chia không đều, Số tốt toàn dồn về 1 sa.le…” Có quá nhiều vấn đề giữa team ADS và team S.a.l.e, và nếu …

Dùng báo cáo này giúp ADS và Sale Gần nhau hơn Khám phá »

Scroll to Top